Програма за:

28.10.2021

00:00
00:25

Скок в бъдещето. Старата и новата картография


00:30
00:55

Наръчник на пътешественика. Дания, Копенхаген


00:55
01:15

Вкусна планета. Берлин, Гермaния - 2 част


01:20
01:45

Танцуваща планета. Кения - Капитански танци


01:45
02:35

Жуков - 11 серия

16+

02:35
03:20

Распутин - 3 серия

16+

03:25
03:50

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 1 част


03:50
04:15

Разходка сред дивата природа. Платото Кару, Резервата Акила - 2 серия


05:05
05:30

Медиуми детективи - 11 епизод

16+

05:30
05:55

Зад кадър. Ингушетия


06:00
06:25

Скок в бъдещето. Криогениката


06:30
06:55

Наръчник на пътешественика. Венеция


06:55
07:20

Вкусна планета. Финландия - 1 част


07:25
07:50

Танцуваща планета. Кения, Масаи


07:50
08:40

Жуков - 12 серия

16+

08:40
09:30

Распутин - 4 серия

16+

09:30
09:55

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 2 част


10:00
10:25

Разходка сред дивата природа. Гепардите - 3 серия


11:05
11:30

Медиуми детективи - 12 епизод

16+

11:30
11:55

Бурна нощ. Монако

12+

12:00
12:25

Скок в бъдещето. Ядрената медицина


12:25
12:50

Наръчник на пътешественика. Рим


12:55
13:20

Вкусна планета. Финландия - 2 част


13:20
13:45

Танцуваща планета. Бразилската ламбада. 25 години по-късно


13:50
14:35

Парфюмеристката - 1 серия

12+

14:40
15:25

Распутин - 5 серия

16+

15:25
15:50

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 3 част


15:55
16:20

Разходка сред дивата природа. Слоновете - 4 серия


17:05
17:30

Медиуми детективи - 13 епизод

16+

17:30
17:55

Бурна нощ. Тел Авив, Израел - 1 част

12+

18:00
18:25

Скок в бъдещето. Екранопланът - летящият кораб


18:25
18:50

Наръчник на пътешественика. Флоренция


18:55
19:20

Вкусна планета. Ингушетия


19:20
19:55

Танцуваща планета. Аржентинското танго - 1 част


20:00
20:45

Парфюмеристката - 2 серия

12+

20:50
21:35

Распутин - 6 серия

16+

21:40
22:05

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 4 част


22:05
22:30

Разходка сред дивата природа. Племето Сан - 5 серия


23:20
23:45

Медиуми детективи - 14 епизод

16+

28.10.2021

00:00
00:25

Скок в бъдещето. Старата и новата картография


00:30
00:55

Наръчник на пътешественика. Дания, Копенхаген


00:55
01:15

Вкусна планета. Берлин, Гермaния - 2 част


01:20
01:45

Танцуваща планета. Кения - Капитански танци


01:45
02:35

Жуков - 11 серия

16+

02:35
03:20

Распутин - 3 серия

16+

03:25
03:50

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 1 част


03:50
04:15

Разходка сред дивата природа. Платото Кару, Резервата Акила - 2 серия


05:05
05:30

Медиуми детективи - 11 епизод

16+

05:30
05:55

Зад кадър. Ингушетия


06:00
06:25

Скок в бъдещето. Криогениката


06:30
06:55

Наръчник на пътешественика. Венеция


06:55
07:20

Вкусна планета. Финландия - 1 част


07:25
07:50

Танцуваща планета. Кения, Масаи


07:50
08:40

Жуков - 12 серия

16+

08:40
09:30

Распутин - 4 серия

16+

09:30
09:55

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 2 част


10:00
10:25

Разходка сред дивата природа. Гепардите - 3 серия


11:05
11:30

Медиуми детективи - 12 епизод

16+

11:30
11:55

Бурна нощ. Монако

12+

12:00
12:25

Скок в бъдещето. Ядрената медицина


12:25
12:50

Наръчник на пътешественика. Рим


12:55
13:20

Вкусна планета. Финландия - 2 част


13:20
13:45

Танцуваща планета. Бразилската ламбада. 25 години по-късно


13:50
14:35

Парфюмеристката - 1 серия

12+

14:40
15:25

Распутин - 5 серия

16+

15:25
15:50

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 3 част


15:55
16:20

Разходка сред дивата природа. Слоновете - 4 серия


17:05
17:30

Медиуми детективи - 13 епизод

16+

17:30
17:55

Бурна нощ. Тел Авив, Израел - 1 част

12+

18:00
18:25

Скок в бъдещето. Екранопланът - летящият кораб


18:25
18:50

Наръчник на пътешественика. Флоренция


18:55
19:20

Вкусна планета. Ингушетия


19:20
19:55

Танцуваща планета. Аржентинското танго - 1 част


20:00
20:45

Парфюмеристката - 2 серия

12+

20:50
21:35

Распутин - 6 серия

16+

21:40
22:05

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 4 част


22:05
22:30

Разходка сред дивата природа. Племето Сан - 5 серия


23:20
23:45

Медиуми детективи - 14 епизод

16+

29.10.2021

00:00
00:25

Скок в бъдещето. Криогениката


00:30
00:55

Наръчник на пътешественика. Венеция


00:55
01:20

Вкусна планета. Финландия - 1 част


01:25
01:50

Танцуваща планета. Кения, Масаи


01:50
02:40

Жуков - 12 серия

16+

02:40
03:30

Распутин - 4 серия

16+

03:30
03:55

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 2 част


04:00
04:25

Разходка сред дивата природа. Гепардите - 3 серия


05:05
05:30

Медиуми детективи - 12 епизод

16+

05:30
05:55

Бурна нощ. Монако

12+

06:00
06:25

Скок в бъдещето. Ядрената медицина


06:25
06:50

Наръчник на пътешественика. Рим


06:55
07:20

Вкусна планета. Финландия - 2 част


07:20
07:45

Танцуваща планета. Бразилската ламбада. 25 години по-късно


07:50
08:35

Парфюмеристката - 1 серия

12+

08:40
09:25

Распутин - 5 серия

16+

09:25
09:50

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 3 част


09:55
10:20

Разходка сред дивата природа. Слоновете - 4 серия


11:05
11:30

Медиуми детективи - 13 епизод

16+

11:30
11:55

Бурна нощ. Тел Авив, Израел - 1 част

12+

12:00
12:25

Скок в бъдещето. Екранопланът - летящият кораб


12:25
12:50

Наръчник на пътешественика. Флоренция


12:55
13:20

Вкусна планета. Ингушетия


13:20
13:55

Танцуваща планета. Аржентинското танго - 1 част


14:00
14:45

Парфюмеристката - 2 серия

12+

14:50
15:35

Распутин - 6 серия

16+

15:40
16:05

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 4 част


16:05
16:30

Разходка сред дивата природа. Племето Сан - 5 серия


17:20
17:45

Медиуми детективи - 14 епизод

16+

18:00
18:25

Скок в бъдещето. Архитектурата


18:25
18:50

Наръчник на пътешественика. Лондон


18:55
19:20

Вкусна планета. Армения: Хаш


19:20
19:45

Танцуваща планета. Куба, Регетон - 1 част


19:45
20:30

Парфюмеристката - 3 серия

12+

20:30
21:15

Распутин - 7 серия

16+

21:20
21:45

ЕХперименти. Сателитите


21:45
22:10

Разходка сред дивата природа. Кафявите водорасли - 6 серия


22:55
23:20

Медиуми детективи - 15 епизод

16+

23:25
23:45

Зад кадър. Холандия


30.10.2021

00:00
00:25

Скок в бъдещето. Ядрената медицина


00:25
00:50

Наръчник на пътешественика. Рим


00:55
01:20

Вкусна планета. Финландия - 2 част


01:20
01:45

Танцуваща планета. Бразилската ламбада. 25 години по-късно


01:50
02:35

Парфюмеристката - 1 серия

12+

02:40
03:25

Распутин - 5 серия

16+

03:25
03:50

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 3 част


03:55
04:20

Разходка сред дивата природа. Слоновете - 4 серия


05:05
05:30

Медиуми детективи - 13 епизод

16+

05:30
05:55

Бурна нощ. Тел Авив, Израел - 1 част

12+

06:00
06:25

Скок в бъдещето. Екранопланът - летящият кораб


06:25
06:50

Наръчник на пътешественика. Флоренция


06:55
07:20

Вкусна планета. Ингушетия


07:20
07:55

Танцуваща планета. Аржентинското танго - 1 част


08:00
08:45

Парфюмеристката - 2 серия

12+

08:50
09:35

Распутин - 6 серия

16+

09:40
10:05

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 4 част


10:05
10:30

Разходка сред дивата природа. Племето Сан - 5 серия


11:20
11:45

Медиуми детективи - 14 епизод

16+

12:00
12:25

Скок в бъдещето. Архитектурата


12:25
12:50

Наръчник на пътешественика. Лондон


12:55
13:20

Вкусна планета. Армения: Хаш


13:20
13:45

Танцуваща планета. Куба, Регетон - 1 част


13:45
14:30

Парфюмеристката - 3 серия

12+

14:35
15:20

Распутин - 7 серия

16+

15:20
15:45

ЕХперименти. Сателитите


15:50
16:15

Разходка сред дивата природа. Кафявите водорасли - 6 серия


17:00
17:25

Медиуми детективи - 15 епизод

16+

17:25
17:45

Зад кадър. Холандия


18:00
18:25

Якудза - документален филм

16+

18:25
18:50

Живот по наследство. Алика


18:55
19:20

Музиката е над всичко - 1 част


19:20
20:15

Водката. Национален продукт №1 - документален филм

18+

20:20
21:00

Агресивна среда. Водата


21:05
22:30

Кутията на Пандора - 1 част

16+

22:35
23:00

Непознатите народи. Саами


23:05
23:25

Зад кадър. Шри Ланка - 2 част


23:30
23:55

Скок в бъдещето. Руските роботи


31.10.2021

00:00
00:25

Скок в бъдещето. Екранопланът - летящият кораб


00:25
00:50

Наръчник на пътешественика. Флоренция


00:55
01:20

Вкусна планета. Ингушетия


01:20
01:55

Танцуваща планета. Аржентинското танго - 1 част


02:00
02:45

Парфюмеристката - 2 серия

12+

02:50
03:35

Распутин - 6 серия

16+

03:40
04:05

ЕXперименти. Да изгориш всичко - 4 част


04:05
04:30

Разходка сред дивата природа. Племето Сан - 5 серия


05:20
05:45

Медиуми детективи - 14 епизод

16+

06:00
06:25

Скок в бъдещето. Архитектурата


06:25
06:50

Наръчник на пътешественика. Лондон


06:55
07:20

Вкусна планета. Армения: Хаш


07:20
07:45

Танцуваща планета. Куба, Регетон - 1 част


07:45
08:30

Парфюмеристката - 3 серия

12+

08:35
09:20

Распутин - 7 серия

16+

09:20
09:45

ЕХперименти. Сателитите


09:50
10:15

Разходка сред дивата природа. Кафявите водорасли - 6 серия


11:00
11:25

Медиуми детективи - 15 епизод

16+

11:25
11:45

Зад кадър. Холандия


12:00
12:25

Якудза - документален филм

16+

12:25
12:50

Живот по наследство. Алика


12:55
13:20

Музиката е над всичко - 1 част


13:20
14:15

Водката. Национален продукт №1 - документален филм

18+

14:20
15:00

Агресивна среда. Водата


15:05
16:30

Кутията на Пандора - 1 част

16+

16:35
17:00

Непознатите народи. Саами


17:05
17:25

Зад кадър. Шри Ланка - 2 част


17:30
17:55

Скок в бъдещето. Руските роботи


18:00
18:25

Снежен екстрийм - документален филм


18:25
18:50

Живот по наследство. Клоунът Димочка


18:55
19:20

Музиката е над всичко - 2 част


19:20
20:15

Остров Мадагаскар - документален филм


20:20
21:05

Агресивна среда. Жестоки спортове


21:05
22:35

Кутията на Пандора - 2 част

16+

22:35
23:00

Непознатите народи. Нивхи


23:05
23:30

Зад кадър. Гърция - 1 част


23:30
23:55

Скок в бъдещето. Лифт до Луната


Оставете вашите коментари

Коментирайте като гост

0
правила и условия за ползване.

Коментари